Đang tải...
 

Họp Ban Chấp Hành Hội

Sáng ngày Chủ Nhật, 9/11/2014 cuộc họp mở rộng của Ban Chấp hành Hội Đồng hương Huyện Phong Điền tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận đã diễn ra tại số 1 Đường số 5, CX Chu Văn An, Phường 26 Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Họp Ban Chấp Hành Hội

HỌP BAN CHẤP HÀNH
HỘI ĐỒNG HƯƠNG HUYỆN PHONG ĐIỀN
 

Sáng ngày Chủ Nhật, 9/11/2014 cuộc họp mở rộng của Ban Chấp hành Hội Đồng hương Huyện Phong Điền tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận đã diễn ra tại số 1 Đường số 5, CX Chu Văn An, Phường 26 Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

-Thành phần tham dự:

Tham dự có các thành viên trong Ban Chấp hành và đông đủ đại biểu hội Đồng hương các làng xã thuộc huyện, tổng cộng 18 người. Cụ thể như sau:

  1.Ông Hoàng Văn Hạnh, Chủ tịch hội – Đại biểu Phước Tích

  2.Ông Trần Văn Mây, Phó Chủ tịch thường trực

  3.Ông Nguyễn Thiện Liêu, Phó Chủ tịch đối nội

  4.Ông Trần Du, Phó Chủ tịch đối ngoại – Đại biểu Điền Hải

  5.Ông Nguyễn Đức Mạnh, Thư ký hội

  6.Ông Lê Tấn Sang, Kế toán hội

  7.Ông Đặng Như Đính, đại biểu Thế Chí Tây

  8.Ông Đặng Văn Chương, Thế Chí Tây

  9.Ông Trần Thanh Quang, đại biểu Đại Lộc

10.Ông Nguyễn Thanh Mạo, đại biểu Kế Môn

11.Ông Nguyễn Thúy, đại biểu Vĩnh Xương

12.Ông Lê Phước Thăng, đại biểu Vân Trình

13.Ông Nguyễn Khoa Hồng Vân, đại biểu Ưu Điềm

14.Ông Nguyễn Khoa Thành, Ưu Điềm

15.Ông Lê Phương, đại biểu Mỹ Xuyên Cang

16.Ông Phạm Bá Thu, đại biểu Phò Trạch

17.Ông Nguyễn Văn Nhân, đại biểu Lương Mai

18.Ông Nguyễn Văn Hùng, đại biểu Đông Lâm

  

-Điều khiển cuộc họp:

 

-Chủ tọa : Ông Hoàng Văn Hạnh 

-Thư ký : Ông Nguyễn Đức Mạnh

 

-NỘI DUNG CUỘC HỌP:

 

1.Củng cố tổ chức và nhân sự cho Ban Chấp hành hội

2.Báo cáo tài chính

3.Quyết định về Tập san “Đồng Hương Phong Điền”

4.Các vấn đề khác: dự trù tổ chức giải bóng đá, đăng ký ngày tổ chức họp mặt các làng.

 

-Nghị quyết về nội dung 1:

 

Tổ chức lại bộ máy gọn nhẹ theo hai cấp: Cấp 1 gồm chủ tịch, phó chủ tịch thường trực, thư ký, kế toán, thủ quỹ : điều hành chung. Cấp 2 gồm 6 bộ phận chuyên trách: đối nội, đối ngoại, văn hóa-thông tin, thể thao-văn nghệ, khuyến học và doanh nghiệp. Mỗi bộ phận có 1 phó chủ tịch phụ trách và nhiều ủy viên. Kết quả điều chỉnh và bổ sung như sau:

 

1.Giữ nguyên nhân sự bộ phận Đối nội (của ông Nguyễn Thiện Liêu) và Đối ngoại (của ông Trần Du), đồng thời xác định lại chức năng cụ thể của hai bộ phận này. Cụ thể: đối nội: lo việc giao tế, tương tế; đối ngoại: liên hệ, kết nối với các hội đồng hương làng xã.

 

2.Bầu ông Đặng Hữu Tường (Kế Môn), phó chủ tịch phụ trách bộ phận Khuyến học (thay ông Nguyễn Thiện Tống và Hoàng Đức Bảo do không còn đủ điều kiện thời gian tham gia). Các ủy viên hỗ trợ ông Tường gồm ông Đặng Văn Chương (Thế Chí Tây) và ông Nguyễn Văn Hùng (Đông Lâm).

 

3.Bộ phận Văn hóa-thông tin (trong đó có trang web và tập san) vẫn do ông Nguyễn Thanh Mạo (Kế Môn) phụ trách. Các ủy viên hỗ trợ công tác gồm quý ông Nguyễn Thúy (Vĩnh Xương), Nguyễn Khoa Hồng Vân (Ưu Điềm) và Nguyễn Văn Nhân (Lương Mai).

 

4.Bầu ông Trần Thanh Quang (Đại Lộc), phó chủ tịch phụ trách bộ phận thể thao-văn nghệ. Các ủy viên hỗ trợ ông Quang gồm quý ông Nguyễn Thúy (thể thao), Đặng Văn Chương và Lê Phương (văn nghệ).

 

5.Bầu ông Phạm Bá Thu (Phò Trạch), phó chủ tịch phụ trách doanh nghiệp kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân đồng hương Phong Điền tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận. Các ủy viên gồm quý ông Bùi Quang Thành, Đoàn Xứng (Mỹ Xuyên Cang), Nguyễn Thúy (Vĩnh Xương) và Nguyễn Văn Mẫn (Thế Chí Tây).

 

6.Riêng vị trí Thư ký hội (với chức năng ghi chép, lưu giữ, bảo quản sổ sách, lên chương trình và đạo diễn các cuộc họp nội bộ, họp mặt đồng hương huyện), bầu ông Nguyễn Thúy vào vai trò dự khuyết và sẽ chính thức đảm nhận công việc này khi ông Nguyễn Đức Mạnh  xin nghỉ tham gia vì lý do sức khỏe.

 

-Nghị quyết về  tài chính và Tập san:

 

1.Tồn quỹ hiện nay của hội là 4.774.000 đồng. Đây là con số tổng quát "Thu trừ Chi". Nhưng trong số Thu (gồm có tồn quỹ + số mới thu thêm)  thì riêng số "tồn quỹ" (15 triệu)  mà trước đây Ban Liên lạc cũ đã cho vay, thì đến nay vẫn chưa thu hồi hết. Do đó, trong thời gian qua, ông Hạnh đã phải tạm ứng một số tiền để Chi. Như vậy, hội vẫn phải tiếp tục thu hồi số tiền cho vay còn lại để thanh toán đủ cho ông Hạnh trong thời gian tới. Riêng chi phí in Tập San (ông Hạnh cũng tạm ứng), sau khi thu tiền hỗ trợ từ các thành viên trong Ban Chấp hành và từ các hội làng để trả, vẫn còn thiếu lại khoảng 6 triệu. Số tiền này, sau khi cân nhắc, ông Hạnh đã tình nguyện hỗ trợ cho hội  để xóa nợ.

 

2.Về chi phí cho trang web: Do không liên lạc được với ông Hoàng Ngọc Tưởng, người trước đây hứa giúp hội trả phí tên miềnhosting (lưu trữ) hằng năm cho trang web, nên trước mắt hội quyết định xuất quỹ để trả chi phí này (mỗi năm 1.500.000 đồng), gởi cho anh Nhân (Lương Mai) đóng hộ. Sau này nếu ông Tưởng có hỗ trợ sẽ sung vào quỹ hội.

 

3.Riêng Tập san “Đồng Hương Phong Điền”, nay dù không còn nợ, nhưng cũng chưa có khả năng vận động tài chính để in ấn tiếp nên hội quyết định tạm ngưng năm nay (2014). Đồng thời giao cho bộ phận Văn hóa-thông tin  chủ động trong vận động tài chính, nội dung bài vở để tái phát hành trong năm tới khi có điều kiện thuận lợi.

 

-Nghị quyết về Tổ chức giải bóng đá:

 

Hội quyết định tổ chức giải bóng đá quy tụ các đội bóng các làng xã trong huyện trước ngày Họp mặt đồng hương huyện năm Ất Mùi 2015. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay có thời gian tổ chức bài bản hơn. Giao ông Trần Thanh Quang lên kế hoạch, ra điều lệ tổ chức giải, họp các trưởng đoàn bóng đá các làng tham dự để phổ biến, báo cáo chủ tịch trước ngày khai mạc.

  

-Về lịch trình tổ chức họp mặt của các hội:

 

Sau khi tham khảo, kết quả sơ bộ, các hội thống nhất như sau (theo thứ tự thời gian trong năm 2015):

 

1. Mỹ Xuyên Cang     :  09/1  Ất Mùi   (Chiều Thứ Sáu  27/2/2015)

2. Phước Tích            :  11/1  Ât Mùi   (Sáng Chủ Nhật  01/3/2015)

3. Kế Môn                  :  18/1  Ất Mùi   (Sáng Chủ Nhật  08/3/2015)

4. Thế Chí Tây           :  18/1 Ất Mùi    (Chiều Chủ Nhật 08/3/2015)

5. Vĩnh Xương           :  24/1 Ất Mùi    (Chiều Thứ Bảy  14/3/2015)

5. Vân Trình               :  25/1 Ất Mùi    (Chiều Chủ Nhật 15/3/2015)

6. Ưu Điềm                 :  03/2  Ất Mùi   (Sáng Chủ Nhật  22/3/2015)

7. Đại Lộc                   :  05/2  Ất Mùi   (Chiều Thứ Ba    24/3/2015)

8. Phò Trạch               :  20/7  Ất Mùi   (Sáng Thứ Tư    02/9/2015)

9. Huyện Phong Điền :  10/2 Ất Mùi    (Sáng Chủ Nhật  29/3/2015)

 

Riêng địa điểm tổ chức sẽ được các hội thông báo sau.
  

 

 

*Ban Biên Tập

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan

TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat ngay để nhận tư vấn
Gọi ngay để được tư vấn